Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 07:01:29

Đảng ủy Quân khu kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng: 22/02/2017

QK2- Sáng 22-2, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình của tập thể Đảng ủy Quân khu năm 2016 và kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị Đảng ủy QK kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (Khóa XII).

Hội nghị Đảng ủy QK kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (Khóa XII).

Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Tổ chức QK đọc báo cáo kiểm điểm.

Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Tổ chức QK đọc báo cáo kiểm điểm.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK duy trì thảo luận.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK duy trì thảo luận.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, CNCT QK phát biểu.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, CNCT QK phát biểu.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò phát biểu.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò phát biểu.

Trên tinh thần, đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đảng ủy Quân khu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2016.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh QK phát biểu.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh QK phát biểu.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng phát biểu.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy QK phát biểu.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy QK phát biểu.

Đảng ủy Quân khu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định nguyên nhân cụ thể của những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVTQK. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2017.

Theo đó, thời gian tới, Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng bộ; lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ phía Tây Bắc của Tổ quốc. Chiều cùng ngày, Đảng ủy QK cũng đã Tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và sơ kết thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Trung ương.

Tin, ảnh: CAO XUÂN – VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.