Thứ ba Ngày 26 Tháng 05 Năm 2020, 11:35:50

Đảng ủy Cục Chính trị chỉ đạo tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 09/04/2020

QK2 – Sau khi chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, Đảng ủy Cục Chính trị đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tích cực chuẩn bị cho Đại hội các cấp. Tính đến đầu tháng 4, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống dự thảo văn kiện, kế hoạch tổ chức đại hội.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và khánh tiết, Tiểu ban Bảo đảm phục vụ cùng tổ biên tập, bộ phận giúp việc chuyên trách triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội; hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc nghiên cứu, đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Cục. 

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục triển khai nhiều hoạt động thi đua, tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XII, trọng tâm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống dịch bệnh.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *