Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 05:59:17

Quyết tâm cao ngay từ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội

Ngày đăng: 24/03/2020

QK2 – Cuối tháng 3 này, Đảng bộ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội là dịp để Đảng bộ đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo đơn vị nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng lãnh đạo Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện có chất lượng nhiệm vụ quan trọng, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Trung đoàn xác định quyết tâm cao xây dựng Đảng bộ Trung đoàn ngay từ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Trung tá Nguyễn Như Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 174 đã chia sẻ với Báo Quân khu 2 về những quyết tâm của Đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.   

Trung đoàn 174 thường xuyên quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

PV: Đề nghị đồng chí khái quát những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Trung đoàn?

Trung tá Nguyễn Như Hợp: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; đoàn kết thống nhất; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Đảng ủy Trung đoàn và các cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân khu, Sư đoàn về nhiệm vụ SSCĐ; hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra: 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 82,3% khá, giỏi (vượt 2,3% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ). Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Trung đoàn được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trận địa chính trị tư tưởng luôn được giữ vững. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật có chuyển biến rõ rệt.

Công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đời sống cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Dân chủ được mở rộng, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Có thể nói xuyên suốt nhiệm kỳ, điều kiện đơn vị còn nhiều khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao, tuy nhiên có thể khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được giữ vững và tăng cường; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Từ kết quả ấy, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung đoàn sẽ tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ gì?

Trung tá Nguyễn Như Hợp: Đảng ủy Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghiên cứu kỹ và đề xuất báo cáo Đại hội thảo luận, quyết định những chủ trương, giải pháp đồng bộ; trong đó tập trung quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đặc biệt là Chỉ thị 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa”; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp với phương châm “Bồi dưỡng toàn diện, điều chỉnh kịp thời, khen phê công tâm”. Chỉ đạo giữ vững ổn định về chính trị, không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, khả năng cơ động, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của đơn vị. Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong đơn vị và năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt “mẫu mực tiêu biểu”.

PV: Để hướng tới những mục tiêu ấy, Đảng ủy Trung đoàn tập trung thực hiện những nội dung, biện pháp gì ngay từ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội?

Trung tá Nguyễn Như Hợp: Có thể nói, ngay sau khi nhận được chỉ thị, kế hoạch đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Trung đoàn đã tổ chức quán triệt, giáo dục sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị. Đảng ủy xác định quyết tâm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, chất lượng lãnh đạo Đảng bộ Trung đoàn ngay từ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Trung đoàn đề xuất chủ trương, biện pháp cụ thể lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc. Thành lập các tổ giúp việc đại hội; tiến hành xây dựng có chất lượng các văn kiện dự thảo, đặc biệt là Báo cáo Chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành, Chương trình hành động… đã được cấp ủy trao đổi, bàn bạc, thống nhất cao về mặt chủ trương và chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới đóng góp ý kiến vào văn kiện hết sức dân chủ, công khai. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện chặt chẽ quy trình, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị. Bên cạnh đó, toàn đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội sôi nổi.

Chúng tôi tin tưởng, sau Đại hội, những chủ trương, giải pháp lãnh đạo và tinh thần Đại hội sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy Trung đoàn 174!

VIỆT KHÔI (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *