Thứ sáu Ngày 14 Tháng 08 Năm 2020, 03:20:06

Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai: Tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hội lần thứ VII

Ngày đăng: 09/06/2020

QK2 – Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành, thể hiện sự quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 254 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Chỉ đạo Phòng Chính trị và các cơ quan chức năng triển khai các hướng dẫn thực hiện, các cấp ủy trực thuộc ban hành kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội đúng quy định. Chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tổ chức tuyên truyền giáo dục trên hệ thống truyền thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra quyết định thành lập 4 tiểu ban giúp việc đại hội. Các Tiểu ban đã nhanh chóng đi vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ các công việc, vừa chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa chỉ đạo chuẩn bị, tiến hành đại hội cấp dưới. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cơ quan Bộ Chỉ huy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chặt chẽ công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội của các đảng bộ. Quá trình theo dõi, kiểm tra tiếp tục rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời để các đảng bộ tổ chức đại hội đạt kết quả cao.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, dâng Đảng”; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và kết quả đại hội Đảng các cấp. Kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền, giáo dục như: Tổ chức hội nghị, thông qua ngày chính trị văn hóa tinh thần, các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ, học tập chính trị, sinh hoạt đơn vị, truyền thanh nội bộ, thông báo thời sự… thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; qua đó nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nhiệm vụ, nội dung đại hội Đảng các cấp, tạo được không khí phấn khởi, quyết tâm và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ và trong chuẩn bị, tiến hành đại hội. Hàng ngày, sau khi kết thúc Đại hội các đơn vị đều tổ chức tuyên truyền, thông báo kết quả trên hệ thống truyền thanh nội bộ để kịp thời thông tin đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội trước đối với Đảng bộ Trung đoàn 254 và Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Thắng để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố, thị xã và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh; chỉ đạo Chi bộ đại đội 17, Đảng bộ Phòng Tham mưu đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tính đến thời điểm này có 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đại hội xong, quá trình tổ chức đại hội đã thực hiện đúng thủ tục nguyên tắc, chỉ thị, hướng dẫn của trên. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự. Công tác chuẩn bị văn kiện và các văn bản liên quan đến đại hội được Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo chặt chẽ theo đúng quy định. Các ý kiến đóng góp được thực hiện từ cấp chi bộ bảo đảm dân chủ, có chất lượng.

Đảng bộ Quân sự tỉnh yêu cầu cơ quan chính trị căn cứ vào các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục tham mưu cho đảng ủy rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đảm bảo nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, nguyên tắc. Trên cơ sở quy trình công tác cán bộ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác rà soát, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy quản lý của đơn vị, từ đó đề nghị kiện toàn nhân sự; xây dựng phương án Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng là 15 đồng chí.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với LLVT toàn tỉnh, là dịp để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong LLVT tỉnh thể hiện rõ ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng” và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá ĐỖ THANH LÃNG, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *