Thứ ba Ngày 24 Tháng 11 Năm 2020, 04:39:22

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang làm tốt các bước chuẩn bị đại hội

Ngày đăng: 30/03/2020

Vinh dự được Đảng bộ Quân khu 2 lựa chọn là Đảng bộ tổ chức Đại hội trước, rút kinh nghiệm toàn Ðại hội Ðảng bộ Quân khu; những ngày này,  bên cạnh công tác huấn luyện SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên; tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự tỉnh đang nỗ lực tích cực tập trung nguồn lực, trí tuệ để hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII.

Trong những ngày tháng 3, không khí tại Bộ CHQS tỉnh như được đẩy cao một bước về sự khẩn trương, gấp rút của các cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh trong công tác chuẩn bị cho đại hội. Bởi chưa đầy 2 tháng nữa, Ðại hội Ðảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được diễn ra; mọi quy trình, các bước chuẩn bị đều được Ðảng bộ Quân sự tỉnh rà soát cẩn thận, chặt chẽ. Một trong những nội dung quan trọng là quy trình các bước chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội đã được triển khai hoàn tất; Tiểu ban Văn kiện Ðại hội đã thông qua lần thứ 6 và tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trình Ðại hội Ðảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành quy trình bổ nhiệm các chức danh chủ chốt các cơ quan, đơn vị; thảo luận đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thành lập 5 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự; Văn kiện; Khánh tiết và tuyên truyền, thi đua khen thưởng; An ninh, an toàn và bảo đảm, Tổ biên tập phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Quân sự tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở phù hợp với kế hoạch của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của chi, đảng bộ mình. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ được tổ chức 1,5 ngày, dự kiến từ ngày 7 – 8.5.2020; số lượng đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Quân sự tỉnh khoảng 230 đại biểu.

Để rút kinh nghiệm chung cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Quang Bình chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong khối Đảng bộ Quân sự các huyện và thành phố còn lại. Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Quang Bình đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. 

Đảng bộ Trung đoàn 877 cũng là đơn vị được chọn Đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong khối Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Đại hội Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Trung đoàn là nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm chuyển biến chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng và giữ vững Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; từ đó, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực; đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xứng đáng là Đảng bộ vinh dự được Đảng bộ Quân khu 2 chọn là Đảng bộ tổ chức Đại hội trước, rút kinh nghiệm trong toàn Ðại hội Ðảng bộ Quân khu. 

(Theo BHG)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *