Thứ bảy Ngày 04 Tháng 07 Năm 2020, 07:57:45

Đảng bộ các đơn vị đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 15/05/2020

QK2 – Trong 2 ngày (14 và 15/5), Đảng bộ Lữ đoàn 168 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Đại tá Lê Thành Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu.

Các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn 168 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Nổi bật là: Lãnh đạo xây dựng lữ đoàn có trình độ, khả năng SSCĐ cao, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập hằng năm, an toàn tuyệt đối, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016, 2017. Lữ đoàn 168 là một trong những đơn vị tiêu biểu của LLVT Quân khu trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên. Hoạt động CTĐ, CTCT có chất lượng, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng lên.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, đánh giá chỉ rõ những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Anh Du ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả Đảng bộ Lữ đoàn 168 giành được, toàn diện trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ; đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đại hội thảo luận đi sâu, phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, từ đó đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục; đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới Đảng bộ Lữ đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng lữ đoàn VMTD, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống và cơ động, sát thực tế chiến đấu; nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ và trình độ kỹ, chiến thuật cho bộ đội; huấn luyện bộ đội giỏi tác chiến bằng vũ khí có trong biên chế, thành thạo khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, giỏi tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và phối hợp với các lực lượng trong KVPT. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI gồm 14 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

* Trong 2 ngày (14 và 15/5), Đảng bộ Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 326 (KT-QP 326) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đoàn đã quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, triển khai thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, xây dựng Đảng bộ Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án bảo đảm tiến độ, chất lư­ợng, hiệu quả; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân giảm nghèo bền vững, thúc đẩy KT-XH phát triển, tăng cường củng cố QP-AN vững chắc.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và tán thành nhất trí cao đối với các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Báo cáo Chính trị của Đoàn tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Đoàn KT-QP 326 xác định tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ” và khâu đột phá của Đoàn về “Nâng cao hiệu quả xây dựng các mô hình kinh tế”, với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, QNCN, TTTTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm tốt nhiệm vụ trực SSCĐ, huấn luyện, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78,5% khá giỏi; hằng năm mỗi Đội SX và XDCSCT tham gia giúp nâng cao chất lượng hoạt động của 3-4 tổ chức chính trị xã hội, giúp 7-10 hộ dân thực hiện tốt một số nội dung thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, 1-2 bản thực hiện một số nội dung về xây dựng nông thôn mới; cuối nhiệm kỳ có 60% trở lên cán bộ, nhân viên giao tiếp được bằng tiếng dân tộc; thực hiện đúng quy hoạch khu KT-QP Sông Mã giai đoạn 2021 – 2025 và chỉ tiêu từng năm theo quyết định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; mỗi năm xây dựng 3-4 mô hình kinh tế hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng trong nhân dân…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn KT-QP 326 nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

* Trong 2 ngày (14 và 15/5), Lữ đoàn 297 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Trần Xuân Cương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Lữ đoàn 297 đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nổi bật là: Chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; giữ vững ổn định chính trị địa bàn; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, chất lượng tổng hợp được nâng lên toàn diện; thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế lực lượng, ưu tiên đảm bảo quân số cho các đơn vị trực SSCĐ; lãnh đạo thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt ba khâu đột phá nâng cao: Chất lượng huấn luyện; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Lấy nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật là khâu đột phá then chốt.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 –  2025 và 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX với số phiếu tín nhiệm cao.

 Tin, ảnh: THU HUYỀN

 

* Ngày 15/5, Đảng bộ Xí nghiệp may Thương binh 27-7 (Cục Hậu cần Quân khu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; Đại tá Trần Thanh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần Quân khu dự, chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu tham quan mặt hàng quân trang của Xí nghiệp trưng bày tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Xí nghiệp may Thương binh 27-7 xác định khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn lao động”, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn” và xác định 12 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, trong đó: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Lãnh đạo Xí nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Phấn đấu các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; duy trì Xí nghiệp ổn định, phát triển, từng bước tham gia sâu vào thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh. Bảo đảm các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đặng Văn Hòa yêu cầu Đảng bộ thường xuyên quán triệt, nắm vững chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của Xí nghiệp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên trước các ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, thiên tai, dịch bệnh tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp; phấn đấu các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, lương bình quân năm sau phải cao hơn năm trước và bảo đảm tốt chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Xí nghiệp…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu ra 5 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

* Trong 2 ngày (14 và 15/5), Đảng bộ Xưởng X78 (Cục Kỹ thuật Quân khu) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tá Lê Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Xưởng đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo từng bước tiếp cận, làm chủ, khai thác có hiệu quả trang thiết bị mới, tiến tiến, hiện đại phục vụ công tác sản xuất, sửa chữa theo đúng quy trình, tiết kiệm thời gian, công lao động, kinh phí, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng cao, không có sản phẩm phải thu hồi làm lại; các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm đều đạt từ 100% đến 107%.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và bàn biện pháp khắc phục; đồng thời đề ra 7 chỉ tiêu và 3 nhóm giải pháp lãnh đạo, trong đó chú trọng tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng, đồng bộ VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu; triển khai hiệu quả khâu đột phá của Đảng bộ Xưởng “Tích cực, chủ động khai thác, làm chủ trang thiết bị, dây truyền hiện có và trang bị mới vào bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT có trong biên chế và trang bị mới, hiện đại của LLVT Quân khu”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 22 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: TUẤN HỮU

* Trong 2 ngày (14-15/5), Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Văn Chính, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu dự, chỉ đạo.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hóa chúc mừng đại hội.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn tác động chi phối, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường đã lãnh đạo LLVT tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn đầy đủ các loại kế hoạch tác chiến, phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, dự bị động viên gần, gọn địa bàn, SSCĐ cao. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới sát với đặc điểm của địa phương. Đặc biệt, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo LLVT thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét, chữa cháy rừng; đã chỉ đạo 9/14 xã tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; huy động hơn 2 nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại; giúp 1.467 ngày công xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động người dân không di dịch cư tự do, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, giáo dục quốc phòng đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra 24 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chiến đấu phòng thủ cấp xã; tham mưu thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT huyện trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX, với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

* Ngày 15/5, Đảng bộ Quân sự huyện Phong Thổ (Lai Châu) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Thường vụ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự, chỉ đạo.  

Toàn cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho thấy: Phong Thổ là huyện miền núi, biên giới còn rất nhiều khó khăn, song 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo LLVT tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; tiềm lực chính trị tinh thần và cơ sở vật chất trong KVPT được nâng cao; hệ thống công sự trận địa, cụm điểm tựa chiến đấu được quan tâm xây dựng; công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giữa các lực lượng được duy trì thường xuyên; nhân dân hai bên biên giới luôn đoàn kết thống nhất cùng phát triển; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Nhiệm kỳ qua đã tham mưu thành lập Tiểu đội dân quân luân phiên thường trực xã Ma Ly Pho, xây dựng lực lượng DQTV đạt 2,6% dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 16%; chỉ đạo diễn tập 12 lượt chiến đấu phòng thủ cấp xã, 4 cụm biên phòng, 10 cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng, ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức gần 2.000 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng.

Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận sâu sắc, sát thực tình hình thực tiễn của địa phương và góp ý vào dự thảo văn kiện của các cấp. Đại hội đã thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: DUY TÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *