Thứ tư Ngày 27 Tháng 05 Năm 2020, 12:45:41

Đảng bộ Lữ đoàn 168: Xây dựng quyết tâm, chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng

Ngày đăng: 04/04/2020

QK2 – Quán triệt sâu, kỹ chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; tổ chức học tập, định hướng, tạo hiệu ứng tích cực cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thấu suốt nhiệm vụ… là những nội dung trọng tâm được Đảng uỷ Lữ đoàn 168 xác định, để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ.

Thi đua huấn luyện giỏi, chào mừng thành công đại hội.

Dự Đại hội chi bộ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 làm trước cho các chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn 168 rút kinh nghiệm, Thượng tá Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn, trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) đại hội cùng thành viên BCĐ thống nhất đánh giá: Chi bộ Đại đội 6 nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; báo cáo chính trị đúng bố cục, bám sát theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu và Lữ đoàn, đánh giá thực chất kết quả nhiệm kỳ, xác định nội dung, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới sát nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo kiểm điểm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm; ý kiến thảo luận tại đại hội có chất lượng; nhân sự bầu vào nhiệm kỳ mới số phiếu tín nhiệm cao… Thành công từ Chi bộ Đại đội 6 sẽ là cơ sở để các chi bộ và Đảng bộ bộ phận trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn tổ chức thành công, hướng đến thành công của Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới.

Theo đồng chí Phó Chính uỷ Lữ đoàn, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Đảng ủy Quân khu; hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và các chỉ thị, hướng dẫn của trên về tổ chức đại hội Đảng, Đảng ủy Lữ đoàn 168 xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025; ra quyết định thành lập tổ giúp việc đại hội; tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng, gắn với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội.

Lựa chọn Chi bộ Đại đội 6 và Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn 2 tiến hành làm trước, Đảng ủy Lữ đoàn 168 thành lập BCĐ giúp Đảng ủy Lữ đoàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thông qua công tác chuẩn bị của hai đơn vị. BCĐ đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra hai đơn vị chuẩn bị sâu, kỹ về: Dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; dự thảo nghị quyết; báo cáo nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư; nhân sự đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Thượng tá Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết thêm: “Kết quả mà các chi, đảng bộ tiến hành làm trước được BCĐ rút kinh nghiệm ngay tại đại hội để đại biểu các chi, đảng bộ dự đại hội thấu suốt nhiệm vụ. Sau khi đại hội làm trước ở mỗi cấp tiến hành xong, BCĐ tổng hợp báo cáo Đảng ủy Lữ đoàn và khái lược nội dung trọng tâm được rút kinh nghiệm để các chi, đảng bộ còn lại tiến hành tổ chức đại hội thành công”.  

Trên cơ sở quán triệt, định hướng những vấn đề cơ bản, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn gợi mở, yêu cầu đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, không được xem nhẹ hay bỏ qua khâu nào, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2020 ở từng cấp ủy, tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh chống các khuynh hướng, tư tưởng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, mất dân chủ; thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội trong thời điểm toàn Đảng tiến hành đại hội ở các cấp.

Với việc sớm được lĩnh hội, tiếp thu chủ trương, văn bản chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch và những định hướng của cấp trên về yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức đại hội Đảng, Đại úy Nguyễn Công Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Đảng bộ Tiểu đoàn 2 nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của đơn vị tổ chức đại hội trước. Đảng ủy xây dựng kế hoạch; quán triệt, triển khai trong toàn đảng bộ; phân công, phân nhiệm cho cá nhân phụ trách; thành lập các tổ giúp việc cho đại hội; bám sát hướng dẫn của cấp trên xây dựng văn kiện chu đáo; chỉ đạo xây dựng các công trình thiết thực chào mừng đại hội”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng quyết tâm cao, Đảng bộ Lữ đoàn 168 hướng về sự kiện trọng đại của đơn vị với niềm tin tưởng tuyệt đối, Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới sẽ được tổ chức thành công.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *