Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 01:20:32

Cục Chính trị Quân khu kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT Ban CHQS huyện Thanh Ba

Ngày đăng: 21/09/2022

QK2 – Sáng 21-9, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu do Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) tại Ban CHQS huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Tham gia đoàn công tác có cán bộ các phòng chức năng Cục Chính trị Quân khu và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung, yêu cầu công tác kiểm tra đối với Ban CHQS huyện Thanh Ba.

Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện Thanh Ba báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 9 tháng đầu năm 2022 của đơn vị với đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT tại đơn vị và lực lượng dân quân xã Đông Lĩnh cho thấy, những tháng đầu năm 2022, Ban CHQS huyện Thanh Ba đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, nhân viên trong đơn vị; thường xuyên bám sát cơ sở, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện chương trình, kế hoạch hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đạt kết quả tốt; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là hoạt động CTĐ, CTCT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; chất lượng hoạt động công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có chuyển biến tiến bộ; hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương có nhiều đổi mới; tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện luôn ổn định, đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ cơ quan Cục Chính trị Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT năm 2022 của Ban CHQS huyện Thanh Ba.

Kiểm tra, trao đổi nắm tư tưởng và các hoạt động CTĐ, CTCT của dân quân xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng, lưu ý một số nội dung, nhiệm vụ mà đơn vị cần tập trung hoàn thành trong thời gian tới. Theo đó, Ban CHQS huyện Thanh Ba cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ nhân viên, chiến sĩ; tích cực gần dân, giúp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

Tin, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.