Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 01:19:51

CTĐ, CTCT luôn là “mạch sống của Quân đội”

Ngày đăng: 04/10/2022

QK2 – Sáng 4-10, Ban nghiên cứu, biên soạn Quân khu tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, bổ sung, chỉnh sửa bản thảo lần 1 Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020”. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban nghiên cứu, soạn thảo chủ trì hội nghị.

Sau một năm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, Công trình “Tổng kết công CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020” đã hoàn thành theo kế hoạch. Nội dung bao gồm: Lời nói đầu; Phần thứ nhất – Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020 và nhiệm vụ CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu. Phần thứ hai –  CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020. Phần thứ ba – Thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020.

Công trình tập trung tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khẳng định, CTĐ, CTCT là một bộ phận hoạt động lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện, tình huống nào của cách mạng; CTĐ, CTCT luôn là “mạch sống của Quân đội”.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao Ban nghiên cứu, biên soạn đã hoàn thiện nội dung Công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu các thành viên Ban nghiên cứu, biên soạn tiếp tục nghiên cứu đóng góp ý kiến; tiếp tục nghiên cứu nội dung, phương pháp lồng ghép uyển chuyển, không tách bạch trên cơ sở kế thừa lịch sử CTĐ, CTCT của Quân đội và Quân khu… Qua đó làm nổi bật giá trị lịch sử, giá trị nhận thức vai trò CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975 – 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.