Thứ tư Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023, 10:27:53

Công tác bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 16/05/2021

QK2 – Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, chính quyền địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm được và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là khi tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Tổ bầu cử ở các địa phương, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thực hiện nghiêm việc rà soát danh sách cử tri (DSCT) trong quá trình phát thẻ cử tri cho cử tri trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt, như cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật hoặc cử tri thuộc diện cách ly y tế (CLYT) để phòng, chống dịch bệnh; đồng thời xác nhận lại nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri là người tạm trú trên địa bàn về việc sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được ghi tên vào DSCT hay bỏ phiếu ở nơi khác.

Trường hợp cử tri xác nhận sẽ bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào DSCT thì Tổ bầu cử phát thẻ cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp cử tri đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác thì Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện thủ tục bỏ phiếu ở nơi khác theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (7 giờ ngày 23/5/2021) mà Tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong DSCT không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú thì Tổ bầu cử thông báo đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã để xóa tên người đó trong DSCT.

Trong trường hợp cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong DSCT thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (7 giờ ngày 23/5/2021) cử tri mang thẻ cử tri đã được phát đến UBND cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào DSCT và thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại nơi mới. UBND cấp xã nơi nhận được đề nghị của cử tri có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri mà cử tri đã được cấp trước đó, bổ sung DSCT và cấp thẻ cử tri mới để cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn, đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri cũ để cập nhật vào DSCT thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Đối với trường hợp cử tri đã có tên trong DSCT nhưng chưa nhận được thẻ cử tri mà nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương khác hoặc do điều kiện dịch bệnh nên không thể quay về khu vực bỏ phiếu mà mình đã có tên trong DSCT để xin cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì có thể đến UBND cấp xã nơi mình có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào DSCT và thực hiện bỏ phiếu trên địa bàn.

UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri được bổ sung tên vào DSCT tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn và thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi cử tri đã có tên trong DSCT trước đó để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử có biện pháp chỉ đạo, theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình biến động của cử tri trong DSCT trên địa bàn để có phương án chuẩn bị số lượng phù hợp các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu trong ngày bầu cử; bổ sung các con dấu "Đã bỏ phiếu" kèm theo hòm phiếu phụ, bảo đảm thuận tiện cho công tác tổ chức để các cử tri không thể đến được phòng bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình.

Chính quyền địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm được và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp PCD bệnh khi tham gia bỏ phiếu bầu cử; tổ chức phương án phân bổ hợp lý thời gian cử   tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo khung giờ để tránh tập trung đông người; phương án thực hiện bỏ phiếu đối với cử tri làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp đang CLYT. Tại các phòng bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu phải tạo lối đi, hành lang thông thoáng và có hướng dẫn cụ thể cho cử tri tham gia bỏ phiếu, bảo đảm khoảng cách khi nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu, đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu,… thực hiện đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến không thể tổ chức được việc bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử hoặc đối với địa phương do dịch bệnh phải áp dụng biện pháp cách ly xã hội hoặc phong tỏa thì Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh chủ động đề xuất, kịp thời báo cáo rõ phương án (thời điểm, cách thức thực hiện việc bỏ phiếu… và những công việc cần thực hiện) để Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định. 

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.