Chủ nhật,18/11/2018 | 08:05:09 GMT+7

Công bố quyết định lập Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu

Ngày đăng: 06/12/2017

QK2- Sáng ngày 6-12, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức công bố Quyết định lập Đảng bộ cơ sở Đoàn Văn công Quân khu thuộc Đảng bộ Cục Chính trị. Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng trao Quyết định của Đảng ủy Cục Chính trị cho Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu.

Theo Quyết định, Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ Đoàn Văn công Quân khu nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Đoàn Văn công có 4 chi bộ với 46 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu có 7 đồng chí. Đảng ủy cơ sở Đoàn Văn công Quân khu có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 59-QĐ/TW ngày 22-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu.

Thay mặt Đảng ủy Cục Chính trị, Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng đã trao Quyết định lập Đảng bộ cho Đảng bộ Đoàn Văn công Quân khu và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Đảng ủy Đoàn Văn công Quân khu cần nhanh chóng ổn định tổ chức; tổ chức tốt Đại hội Chi bộ trực thuộc, chú trong lãnh đạo thực hiện đầy đủ, nền nếp 5 nhiệm vụ đã được quy định cụ thể trong Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, quán triệt và chấp hành nghiêm các đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Đoàn Văn công Quân khu vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *