Thứ hai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023, 02:05:24

Cơ chế, chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 07/05/2022

QK2 – Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022  (NĐ29/2022) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Bệnh viện Quân y 109 tiễn đoàn cán bộ, y bác sĩ và nhân viên quân y Quân khu tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh tư liệu)

NĐ29/2022 quy định chi tiết việc điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác PCD Covid-19; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19; cơ chế đặc thù liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị Covid-19; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia PCD Covid-19 bị nhiễm Covid-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Một trong những nội dung nổi bật quy định tại NĐ29/2022 là chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia PCD Covid-19 bị nhiễm Covid-19 và người được điều động, huy động tham gia PCD Covid-19 phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Theo đó, người tham gia PCD Covid-19 đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19; trong đó quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH, ngân sách Nhà nước chi trả phần còn lại, đồng thời được hưởng các chế độ PCD Covid-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ PCD Covid-19 trong thời gian điều trị Covid-19.

Đối với người tham gia PCD Covid-19 không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ngoài được hưởng các chế độ PCD Covid-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ PCD Covid-19 trong thời gian điều trị Covid-19, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần với mức 1.855.000 đồng/người nếu tham gia PCD Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày và mức 3.710.000 đồng/người nếu có thời gian tham gia PCD Covid-19  từ 30 ngày liên tục trở lên.

Về chế độ chính sách đối với người tham gia PCD Covid-19 đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu sự nghiệp của các cơ sở y tế công lập phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, được hưởng nguyên lương tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

NĐ29/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022. Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia PCD Covid-19 bị nhiễm Covid-19 và người được điều động, huy động tham gia PCD Covid-19 phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và một số nội dung khác có liên quan  được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.