Thứ hai Ngày 17 Tháng 06 Năm 2019, 08:17:16

Chuyện không đáng có

Ngày đăng: 09/12/2018

QK2 – Đến giờ nghỉ trưa của đơn vị, Tùng và Hải nằm thừ người ra giường, lo lắng bàn với nhau vì khoản nợ với bà Phương (nhà dân bán quán ở gần doanh trại), đã quá hạn trả gốc vài ngày rồi mà không biết xoay sở ở đâu. Suy nghĩ một hồi, Hải bàn với Tùng, còn mấy ngày nữa là xuất ngũ, nếu không thể thanh toán được thì hai đứa sẽ bỏ trốn khỏi đơn vị để “trốn nợ”.

Chưa kịp thực hiện, bỗng Huy hớt hải chạy từ vọng gác về thông báo với Đại đội trưởng Trung rằng bà Phương đang đòi vào gặp chỉ huy đơn vị để nói chuyện nợ nần của Tùng và Hải. Nắm được thông tin đó, chỉ huy đơn vị đã triển khai các biện pháp quản lý chặt số chiến sĩ nợ nần thiếu khả năng chi trả. Yêu cầu Tùng và Hải tự giác báo cáo bằng văn bản số nợ hàng quán của bà Phương, biện pháp khắc phục; đồng thời cử đồng chí Đại đội trưởng Trung đi nắm số nợ của chiến sĩ tại các hàng quán, đối chiếu với phần tự khai của Tùng và Hải để có biện pháp giải quyết.

Chỉ huy đơn vị đã gặp gỡ Tùng và Hải, nắm tình hình tư tưởng, gợi mở, động viên hai chiến sĩ này chấp hành nghiêm kỷ luật, nghiêm cấm bỏ trốn đơn vị và cần có thái độ tích cực hợp tác với đơn vị và gia đình để giải quyết sự việc. Đồng chí Chính trị viên đã liên lạc với gia đình của Tùng và Hải để trao đổi thống nhất các biện pháp phối hợp. Trường hợp của Tùng, do quá khả năng thanh toán, nên chỉ huy đã mời gia đình lên cùng với đơn vị để giải quyết.

Buổi tối sinh họat đơn vị hôm đó, các đồng chí chỉ huy đã quán triệt nhiệm vụ, định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; biểu dương các đồng chí tiết kiệm trong chi tiêu giúp đỡ gia đình, người thân; phê bình nhắc nhở các đồng chí nợ quá khả năng thanh toán làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và đơn vị; giáo dục động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, tích cực hợp tác chặt chẽ với đơn vị trong thanh toán các chế độ quân nhân.

Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Tùng và Hải, chỉ huy đơn vị cũng tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục chiến sĩ để chiến sĩ nợ quá khả năng thanh toán. Đồng thời cùng với cơ quan chính trị cấp trên làm việc với địa phương thống nhất biện pháp phối hợp giải quyết việc nợ đọng của chiến sĩ với các hàng quán của dân, định hướng, nhắc nhở một số hàng quán không cho bộ đội vay nợ quá khả năng chi trả để tránh các trường hợp tương tự như câu chuyện không đáng có xảy ra trên.

GIA NGỌC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *