Thứ sáu Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020, 12:05:25

Chuẩn bị chu đáo để đại hội thành công

Ngày đăng: 25/05/2020

Bài 3: Kịp thời bổ sung, tập luyện thuần thục

QK2 – Từ kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tiến hành đại hội trước của các Đảng bộ Trung đoàn 98, Đảng bộ Sư đoàn 316 và Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã kịp thời rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo các đảng bộ còn lại khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh mọi mặt công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng nguyên tắc và chấp hành nghiêm các quy định an toàn về phòng, chống dịch Covid – 19.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 316.

PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐƠN VỊ LÀM TRƯỚC

Ngay sau khi Đảng bộ Trung đoàn 98, Đảng bộ Sư đoàn 316 và Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang tiến hành đại hội trước thành công, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã trực tiếp rút kinh nghiệm và ủy quyền Cục Chính trị Quân khu gửi thông báo kết quả đại hội ở các loại hình tổ chức đảng tới các đảng bộ còn lại, để tiếp tục chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm thống nhất, đạt kết quả tốt. Trước đó, các đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở ở từng loại hình tổ chức đảng trong toàn Quân khu cũng lựa chọn đơn vị tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo các chi, đảng bộ ở cấp mình tiến hành đại hội đạt chất lượng tốt. Do vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội mà tích cực tham gia chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, góp phần vào thành công của đại hội.

Từ kết quả đại hội ở các đảng bộ làm trước và quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân khu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 (cả trước, trong và sau đại hội). Theo đó, các đơn vị đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, cảnh giác trước những âm mưu mua chuộc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức các lực lượng tuần tra, canh gác, hướng dẫn chỉ đường, khử khuẩn phương tiện, kiểm tra thân nhiệt, đón tiếp, bảo đảm nơi ăn ở, điện nước sinh hoạt phục vụ các đại biểu về dự đại hội. Trong quá trình chuẩn bị, các đảng bộ ở từng cấp đều thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công nội dung chuẩn bị và phần việc đảm nhiệm tới từng thành viên; bởi vậy, mọi hoạt động điều hành và giúp việc đại hội đều diễn ra nhịp nhàng, thống nhất.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cho biết, do tình hình dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên Đảng ủy Quân khu yêu cầu các đơn vị không tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, lửa trại, dạ hội thanh niên…, mà chỉ cử đại diện các tổ chức quần chúng lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Các đảng bộ nếu có điều kiện cũng chỉ dựng một số trại truyền thống để trưng bày các sản phẩm chào mừng hoặc làm phim truyền thống, clip hình ảnh phản ánh những kết quả lãnh đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ để chiếu phục vụ đại biểu trong giờ nghỉ. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thi đua, phát huy có hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ; tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và Quân khu để tuyên truyền các hoạt động về đại hội. Tập trung tổ chức trưng bày những sản phẩm tăng gia sản xuất, mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổi bật trên các mặt công tác; những bảng ảnh, sách báo, tạp chí, báo tường, sản phẩm khéo tay của chị em phụ nữ…, tạo sự sinh động, hấp dẫn, không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội.

CHUẨN BỊ KỸ ĐỂ ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG

Một trong những hạn chế thường gặp trong các kỳ đại hội trước đó là: Công tác điều hành, định hướng thảo luận, kết luận của đoàn chủ tịch; các ý kiến tham gia phát biểu tại đại hội và công tác hướng dẫn bầu cử của ban kiểm phiếu… đã được cấp ủy các cấp ở đại hội lần này đặc biệt quan tâm.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, căn cứ vào chương trình làm việc của đại hội và kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch (cả phiên chính thức và trù bị) đã được cấp ủy cấp trên thông qua. Những đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu vào đoàn chủ tịch đại hội đã tích cực nghiên cứu, nắm chắc thủ tục nguyên tắc và những nội dung, phần việc của mình và chương trình thời gian làm việc của đại hội; chủ động tập luyện, chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo trước đại hội, những vấn đề cần hướng dẫn thảo luận, phương pháp kết luận, lấy biểu quyết thông qua các báo cáo văn kiện và những ý kiến trái chiều trong đại hội. Cùng với đó, các đại biểu (đảng viên) dự kiến tham gia ban (tổ) kiểm phiếu cũng nghiên cứu nắm chắc quy định bầu cử, cách tính tỷ lệ phiếu bầu, nhất là những phiếu không hợp lệ; phương pháp hướng dẫn, điều hành đại hội thực hiện bầu cử và tiến hành bỏ phiếu… bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Về ý kiến tham gia phát biểu tại đại hội cũng được cấp ủy các cấp phân công, hướng dẫn đại biểu (đảng viên) chuẩn bị chu đáo.

Qua theo dõi Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 316 và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang chúng tôi nhận thấy, công tác điều hành của đoàn chủ tịch và các ý kiến phát biểu trong đại hội đều diễn ra rất chặt chẽ, nhịp nhàng, thể hiện sự linh hoạt, sáng rõ về phương pháp; sâu sắc, cụ thể về nội dung. Nhiều ý kiến tham luận tại đại hội có cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề rất sâu sắc, tư duy lô gíc, lập luận rõ ràng, sát với thực tế nhiệm vụ đơn vị và những vấn đề mới đặt ra.

Với sự tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và kết quả thành công từ các đảng bộ tiến hành đại hội trước, sẽ là cơ sở để các đảng bộ còn lại trong Quân khu hoàn chỉnh, bổ sung và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt hơn. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ Quân khu củng cố, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, tiến hành đại hội làm trước cho Quân ủy Trung ương rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo Đảng bộ các Quân khu trong toàn quân chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *