Thứ bảy Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019, 09:25:24

Chỉ thị về tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 14/04/2018

QK2 – Đảng ủy Quân khu vừa ra Chỉ thị về tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở trong LLVT Quân khu giai đoạn 2013-2018. Theo đó, Bộ CHQS các tỉnh trên địa bàn Quân khu chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tích cực làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là xây dựng báo cáo trung tâm và các báo cáo tham luận, báo cáo điển hình tiên tiến. Trước, trong, sau đại hội tổ chức tổ các hoạt động chào mừng, nâng cao chất lượng thực hiện các khâu đột phá; khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành pháp luật kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các nhiệm vụ; gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Gian trưng bày mô hình, đồ dùng huấn luyện chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Thanh Thủy, Phú Thọ (năm 2017).

Đảng ủy Quân khu cũng yêu cầu, các đơn vị khi chuẩn bị và tiến hành Đại hội, thành phần tham gia và nội dung phải thể hiện được quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trách nhiệm và những đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, LLVT với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu giao Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tổ chức đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh trước để rút kinh nghiệm cho toàn Quân khu.

Thời gian tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT cấp trên cơ sở trong LLVT Quân khu vào quý III và quý IV năm 2018.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *