Chủ nhật Ngày 27 Tháng 09 Năm 2020, 02:37:35

Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV

Ngày đăng: 13/08/2020

QK2 – Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 (NĐ79/2020) của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV) gồm 3 chương với 11 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2020.

Về phụ cấp đối với quân nhân dự bị (QNDB) NĐ79/2020 quy định cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Mức 160.000 đồng/tháng đối với sĩ quan dự bị (SQDB); mức 320.000 đồng/năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị DBĐV.

Đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần chiến sĩ.

QNDB được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị DBĐV từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau: Mức 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và tương đương; mức 560.000 đồng/quý đối với Trung đội trưởng và tương đương; mức 640.000 đồng/quý đối với Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội và tương đương; mức 720.000 đồng/quý đối với Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội và tương đương; mức 800.000 đồng/quý đối với Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn và tương đương; mức 880.000 đồng/quý đối với Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn và tương đương; mức 960.000 đồng đối với Phó Trung đoàn trưởng, Phó Chính ủy trung đoàn và tương đương; mức 1.040.000 đồng/quý đối với Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn và tương đương.

Về thời gian hưởng phụ cấp, NĐ79/2020 quy định: Đối tượng SQDB phải có thời gian xếp vào đơn vị DBĐV từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên thì tháng đó được hưởng phụ cấp; dưới 15 ngày trong tháng thì tháng đó không được hưởng phụ cấp. Đối tượng quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị có thời gian xếp vào đơn vị DBĐV từ đủ 6 tháng liên tục trở lên thì năm đó được hưởng phụ cấp; dưới 6 tháng thì năm đó không được hưởng phụ cấp. Đối tượng QNDB được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV và có đủ 45 ngày trong một quý trở lên thì quý đó được hưởng phụ cấp. Trong quý, QNDB được bổ nhiệm chức vụ mới thì từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chức vụ mới. QNDB đã được hưởng phụ cấp chỉ huy thì thôi hưởng các khoản phụ cấp khác.

Về trợ cấp đối với gia đình QNDB, NĐ79/2020 quy định: Mức trợ cấp 160.000 đồng/ngày đối với gia đình QNDB thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Mức trợ cấp 240.000 đồng/ngày đối với gia đình QNDB không thuộc đối tượng trên. QNDB ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình QNDB được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Ngoài ra, NĐ79/2020 còn quy định cụ thể các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với QNDB, học viên đào tạo SQDB và các chế độ, chính sách có liên quan.

Các chế độ, chính sách quy định tại NĐ79/2020 được thực hiện kể từ ngày 1/7/2020

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *