Thứ bảy Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021, 10:05:18

Chế độ chính sách mới đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày đăng: 09/09/2017

Ngày 25/07/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg (QĐ35/2017) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TK,QTHCLS).

Theo đó, các đối tượng bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các đội chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ TK,QTHCLS ở trong nước và ngoài nước, trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định còn được hưởng các chế độ, chính sách như phụ cấp, bồi dưỡng trực tiếp, bồi dưỡng sức khỏe, ăn thêm…; trong đó mức bồi dưỡng sức khỏe khi làm nhiệm vụ ở trong và ngoài nước được tăng từ 280.000 đồng/người lên 500.000 đồng/người, tuy nhiên mức bồi dưỡng này không quá 2 lần/người/năm.

Ngoài ra, khi làm nhiệm vụ ở trong nước, mức bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tăng từ 100.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ lên 220.000 đồng/người/ngày. Trong thời gian làm nhiệm vụ nếu hưởng tiền bồi dưỡng thì thôi hưởng chế độ công tác phí.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt và Ủy ban Chuyên trách các cấp về TK,QTHCLS trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ đạo TK,QTHCLS, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, còn được hưởng chế độ sinh hoạt phí mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế khi trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác TK,QTHCLS ở trong và ngoài nước. Trường hợp hưởng chế độ sinh hoạt phí thì không hưởng chế độ phụ cấp lưu trú theo quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác trong nước.

Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp TK,QTHCLS (người dẫn đường, bảo vệ; tham gia trực tiếp các hoạt động TK,QTHCLS) được hưởng các chế độ, chính sách với mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ TK,QTHCLS ở trong nước và ngoài nước.

QĐ35/2017 cũng quy định tăng mức bồi dưỡng đối với người cung cấp thông tin về liệt sĩ. Theo đó, người cung cấp thông tin về liệt sĩ được bồi dưỡng mức 3 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ; mức 5 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 2 đến 5 hài cốt liệt sĩ; mức 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 6 hài cốt liệt sĩ trở lên.

Đối với các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ TK,QTHCLS ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống; chi bảo đảm xăng dầu; kinh phí làm nhà tạm… Trong đó, mức chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt được tăng từ 600.000 đồng/mộ lên 1 triệu đồng/mộ; chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường tăng từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng/đội/năm (ngoài nguồn thuốc Bộ Quốc phòng cấp theo chế độ) và chi mua dụng cụ phục vụ đào bới thông dụng cho mỗi đội với mức 10 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, QĐ35/2107 còn quy định mức chi hỗ trợ vận động nhân dân nước Bạn trong việc phối hợp TK,QTHCLS  đối với các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ ở ngoài nước cũng được tăng từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng/đội/năm đối với một tỉnh nước Bạn.

QĐ35/2107 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *