Thứ tư Ngày 27 Tháng 05 Năm 2020, 06:16:01

Chất lượng hoạt động kết nghĩa ở Trung đoàn 148

Ngày đăng: 19/04/2019

QK2 – Công tác dân vận ở đơn vị có vị trí hết sức quan trọng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; góp phần tăng cường tình đoàn kết máu thịt quân dân và giữ vững địa bàn chính trị nơi đóng quân. Công tác dân vận ở đơn vị hiện nay được tiến hành dưới nhiều hình thức, trong đó hoạt động kết nghĩa là hình thức chủ yếu.

Trung đoàn 148 làm tốt công tác dân vận.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận, tầm quan trọng của hoạt động kết nghĩa, trong năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn 148, đặc biệt là cơ quan chính trị Trung đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn Trung đoàn làm tốt công tác dân vận nói chung và hoạt động kết nghĩa nói riêng. Mỗi đơn vị trong toàn Trung đoàn đã kết nghĩa với một xã, thôn hay trường học ở địa bàn đóng quân. Các hoạt động: Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, giao lưu văn nghệ giữa hai chi đoàn, phối hợp với địa phương làm các công trình công cộng được tiến hành một cách thường xuyên và có hiệu quả. Trong năm 2018, các đơn vị trong Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền được 6 lượt, thời gian bằng 6 giờ các nội dung: Về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Luật Nghĩa vụ quân sự; tác hại của ma túy, thuốc lá; Luật An ninh mạng; Truyền thống Sư đoàn 316, truyền thống Trung đoàn 148. Đặc biệt, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã thăm và tặng quà các đơn vị kết nghĩa, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền là 12.200.000 đồng. Có thể nói, hoạt động kết nghĩa ở Trung đoàn 148 trong năm qua đã góp phần thiết thực xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động kết nghĩa ở Trung đoàn 148 vẫn còn có bất cập dẫn tới kết quả chưa tương xứng với “tiềm năng” vốn có của đơn vị. Ở một số Đại đội hoạt động kết nghĩa thực hiện còn hình thức, chất lượng chưa cao. Những yếu kém trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, xét cả về mặt chủ quan và khách quan. Song nguyên nhân về mặt chủ quan đó là: Nhận thức của một số cấp uỷ và chỉ huy đơn vị còn hạn chế, cho rằng hoạt động kết nghĩa là của cán bộ chính trị và đoàn thanh niên; hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị còn chung chung, dàn trải chưa sát với tình hình đơn vị; một số cán bộ chính trị nhất là chính trị viên đại đội năng lực tiến hành công tác dân vận còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vị trí, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kết nghĩa ở đơn vị mình; nội dung và hình thức tiến hành hoạt động kết nghĩa còn đơn điệu, nhàm chán chưa thu hút đông đảo bộ đội cũng như nhân dân địa phương tham gia.

Để khắc phục những tồn tại trên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kết nghĩa ở Trung đoàn 148 cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó trước mắt cần tập trung làm tốt một một số nội dung sau:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chỉ huy nhất là cán bộ chính trị các cấp về vai trò, tầm quan trọng, nội dung cũng như biện pháp tiến hành công tác dân vận nói chung và hoạt động kết nghĩa nói riêng thông qua nhiều hình thức như: Giáo dục chính trị, tập huấn về hoạt động kết nghĩa, phổ biến kinh nghiệm mô hình đơn vị có hoạt động kết nghĩa tốt… Thông qua đó, thống nhất về mặt nhận thức: “Hoạt động kết nghĩa do cấp uỷ lãnh đạo, cán bộ chính trị phụ trách, tổ chức đoàn thanh niên làm nòng cốt, tất cả các lực lượng trong đơn vị có trách nhiệm tham gia”.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị Trung đoàn theo huớng sát với thực tế đơn vị và hoạt động kết nghĩa. Cơ quan chính trị phải tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đưa ra những quyết sách đúng đắn về công tác dân vận và hoạt động kết nghĩa; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh những yếu kém trong hoạt động kết nghĩa của các đơn vị.

Thứ ba: Tạo mọi điều kiện tinh thần cũng như vật chất cho hoạt động kết nghĩa. Hoạt động kết nghĩa không chỉ đòi hỏi có sự ủng hộ về mặt tinh thần mà để hoạt động có hiệu quả cũng cần có kinh phí và một sự phối hợp thống nhất giữa Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn; giữa cơ quan chính trị và cơ quan tham mưu; giữa cấp uỷ và chỉ huy đơn vị trong tiến hành hoạt động kết nghĩa. Do vậy, cần có nguồn kinh phí hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kết nghĩa.

Thứ tư: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động kết nghĩa sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ đơn vị và địa phương. Chú trọng nội dung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tình đoàn kết quân dân…Với các hình thức phong phú như: Xây dựng công trình thanh niên mang tên đơn vị kết nghĩa; giúp đỡ địa phương huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; phổ biến kiến thức giúp thanh niên địa phương xây dựng tổ chức đoàn, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Bài, ảnh: ĐỨC LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *