Thứ bảy Ngày 16 Tháng 02 Năm 2019, 10:58:32
Hoàn tất
Đóng

Vững chắc ở Tiểu đoàn 97

30/01/2019

QK2 – Mùa xuân đã về, mang theo bao hy vọng, niềm tin. Hòa chung khí thế xuân mới, niềm vui cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu) như được nhân lên khi năm cũ đã qua gắn liền với những thành tích nổi bật mà đơn vị đã đạt […]

Đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng Khu KT-QP bền vững

QK2 – Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 356 (KT-QP 356) vừa kỷ niệm 10 năm xây dựng, phát triển với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhất là trong năm vừa qua, phát huy chức năng của đội quân công tác, Đoàn KT-QP 356 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa […]

Hiệu quả quản lý nguồn và động viên, huấn luyện quân nhân dự bị

QK2 – Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu nói chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) nói riêng, năm 2018, Sư đoàn 355 luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng […]

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

QK2 – Sư đoàn 316 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Trước yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình […]

Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát huy vai trò nòng cốt tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

QK2 – Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 2 trên hướng Tây Bắc của Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính […]

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ

QK2 – Sức mạnh của khu vực phòng thủ là tổng hợp của nhiều yếu tố như: Tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ và tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tất cả có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. […]

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

QK2 – Hà Giang là tỉnh biên giới phía Bắc, nơi địa đầu của Tổ quốc có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu và cả nước. Phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm […]

Xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

QK2 – Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vững chắc là chủ trương chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) của Đảng, Nhà nước ta. Xác định vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Lai Châu trong thế trận quốc phòng, những năm […]

Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

QK2 – Năm 2018, công tác quân sự – quốc phòng (QS-QP) của Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được củng cố và tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự […]

Tư lệnh Quân khu kiểm tra SSCĐ các đơn vị Bộ Tham mưu

QK2 – Sáng 22 – 1, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng bốn cơ quan QK đã đến kiểm tra SSCĐ các tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu.   Sau khi kiểm tra thực tế nơi ăn, ở của bộ đội, đặc biệt công tác huấn luyện SSCĐ của […]