Thứ sáu Ngày 09 Tháng 12 Năm 2022, 06:43:24
Hoàn tất
Đóng

Đăng ký, quản lý dân quân tự vệ

22/10/2018

Theo Điều 13, Luật Dân quân tự vệ quy định cụ thể việc đăng ký, quản lý dân quân tự vệ như sau: 1. Tháng 4 hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đăng ký lần đầu cho công dân […]

Pháp luật về về giáo dục quốc phòng và an ninh

Cùng với các quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP- AN) được nêu cụ thể, chi tiết tại Luật Giáo dục QP và AN số 30/2013/QH13, Điều 10, Luật Quốc phòng  số 22/2018/QH14 (Luật QP2018) tiếp tục khẳng định: Công tác giáo dục QP-AN được thực hiện trong phạm […]

Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu bàn giao nhiệm vụ pháp chế

QK2 – Sáng 11-10, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức bàn giao nhiệm vụ Ban Pháp chế. Tại buổi bàn giao, Thượng tá Đặng Quốc Đồng, Chánh Văn Phòng Bộ Tư lệnh Quân khu đã công bố quyết định của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu về việc bổ nhiệm chức […]

Xử lý kỷ luật đối với hành vi làm nhục, hành hung đồng đội

Điều 17, Chương II, Thông tư Số 192/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” đã nêu rõ những quy định về “xử lý kỷ luật đối với hành […]

Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân về quốc phòng

Quy định và nghĩa vụ công dân về quốc phòng, Điểu 5, Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (Luật QP2018) khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; có […]

Xử lý kỷ luật đối với hành vi làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới

Điều 16, Chương II, Thông tư 192/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” đã nêu rõ những quy định về “xử lý kỷ luật đối với hành vi […]

Chính sách của nhà nước về quốc phòng

Điểu 5, Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (Luật QP2018) khẳng định 8 nhóm chính sách lớn, trong đó nêu rõ:  Củng cố, tăng cường nền […]

Trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Chánh án, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 2

QK2 – Chiều 20-9, thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Quân khu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự Khu vực 2. Tới dự có Đại tá Lê Thành Nam, Chánh […]

Quy định về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng

QK2 – Với nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội (KT-XH) và KT-XH với quốc phòng, Luật Quốc phòng năm 2018 quy định đầy đủ, toàn diện về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong việc cho ý kiến, tham gia thẩm định đối với việc xây dựng […]

Xử lý kỷ luật đối với hành vi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên

Điều 15, Chương II, Thông tư Số 192/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” đã nêu rõ những quy định về “xử lý kỷ luật đối với hành […]