Thứ sáu Ngày 12 Tháng 08 Năm 2022, 09:43:04
Hoàn tất
Đóng

Phòng, chống thiên tai và TKCN là nhiệm vụ của Quân đội

31/03/2016

QK2 – Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết, khí tượng. thủy văn diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan và khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Trên địa bàn Quân khu, những năm gần […]

Quy định mới về tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BQP quy định về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ (DQTV). Thông tư có 6 chương, 40 điều quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV về […]

Điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND năm 2015 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 25/6/2015 tại kỳ họp thứ 9. Luật gồm 10 Chương với 98 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. Trên cơ sở kế thừa những quy định của Luật bầu cử ĐBQH năm 2010 và Luật bầu […]

Triển khai Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN và VCQP) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 26 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Để triển khai Luật QNCN, CN và VCQP […]

Chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 124/2015/TT-BQP ngày 09/11/2015 (Thông tư 124/2015) hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Đây là bước cụ thể […]

Chính sách đối với người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội

Tổng cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29 tháng 10 năm 2015 (Hướng dẫn 2318) triển khai thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Quyết định 3941) về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh (HM,VS) đang công tác trong Quân đội. Theo đó, […]

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng…

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 1-7-2016

Sáng 18-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật, Bộ luật và Nghị quyết của Quốc hội vừa được kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII thông qua. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, […]

Quy định mới về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QP, AN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (Nghị định 93/2015). Nghị định 93/2015 gồm 4 chương với 14 điều quy định cụ thể doanh nghiệp quốc phòng- an ninh (QP, AN) là doanh nghiệp […]

Chế độ, chính sách mới đối với dân công hỏa tuyến

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến (DCHT) tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49). Theo Quyết định của Thủ […]