Thứ hai Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021, 05:50:02
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Vững niềm tin trên con đường dân tộc

21/06/2021

Bài 2: Vững vàng trước sóng gió QK2 – Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX được coi là thời gian tổn thất chưa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của CNXH trên thế giới. Các nước XHCN từng bước […]

Vững niềm tin trên con đường dân tộc

QK2 – LTS – Đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), Tổng Bí […]

Phòng chống thông tin sai trái về chống dịch Covid-19

QK2 – Hiện nay, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại một số địa phương, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Việt Nam; vu cáo các cơ quan chức năng […]

Bảo vệ “Ngày hội lớn” của đất nước

Bài 3: Đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng QK2 – Ngày hội bầu cử, ngày hội non sông đang đến gần. Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ […]

Bảo vệ “Ngày hội lớn” của đất nước

Bài 2: Đảng lãnh đạo bầu cử là tất yếu QK2 – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII kết thúc thành công rất tốt đẹp. Mục đích của bầu […]

Vẫn những chiêu trò cũ rích

QK2 – Thời gian gần đây, cùng với tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại đang tiếp tục diễn trò […]

Chống xuyên tạc về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

QK2 – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại […]

Bảo vệ “Ngày hội lớn” của đất nước

QK2 – Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Những công việc cần thiết chuẩn bị để tiến hành bầu cử đã và đang được tiến hành […]

Niềm tin, kỳ vọng đất nước phồn vinh

QK2 – Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vừa khép lại sau Kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, các vị trí chủ chốt, trọng yếu trong bộ máy nhà nước được Quốc hội phê chuẩn. Đây là nội dung rất quan trọng bởi liên quan […]

Khi những nhà dân chủ giả hiệu tiếp tục “diễn trò” xuyên tạc

QK2 – Thời gian vừa qua, sau nhiều cố gắng, nỗ lực đàm phán, lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam. Vắc-xin Covid-19 sẽ được ưu tiên tiêm cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Đó là chủ chương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Ấy vậy mà, […]