Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 09:19:52
Hoàn tất
Đóng

Dụ hàng địch

02/10/2018

QK2 – Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xứ ủy Bắc Kỳ đã chọn Mường Lai để thành lập lực lượng vũ trang tuyên truyền. Ngày 15-8-1945, đội du kích vũ trang tuyên truyền đã ra đời tại khu rừng Sim, Cổ Văn, xã Mường Lai gồm 24 đồng chí do đồng chí […]

Tiến công truy kích địch

QK2 – Ngày 26-01-1954, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sử dụng Đại đoàn 308 và Trung đoàn 148 mở Chiến dịch sang Thượng Lào. Đây là phòng tuyến được địch xây dựng dọc theo sông Nậm Hu để bảo vệ Thượng Lào, che chắn cho Điện Biên Phủ và tạo một hành lang […]

Du kích Yên Nhân đánh giặc giữ làng

QK2 – Năm 1953, trên chiến trường Vĩnh Phúc, địch tiếp tục điều thêm quân, đưa lực lượng lên tới 15 tiểu đoàn. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã họp ra Nghị quyết “Kiên quyết bố trí lực lượng chiến đấu chống địch càn quét, bảo vệ khu du kích, bảo vệ […]

Nghi binh, lừa địch trong chiến thắng Sông Lô – Thu Đông 1947

Bước vào Thu Đông 1947, trong khi giặc Pháp ráo riết chuẩn bị tấn công Việt Bắc. Về phía ta, ở Sông Lô (Vĩnh Phúc), nhân dân ta thực hiện vườn không nhà trống, người già trẻ con, lương thực đồ dùng đều được sơ tán vào rừng sâu. Ngày 4-10-1947, một cuộc họp Khu […]

Sử dụng pháo binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

QK2 – Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “Pháo binh ta tuy nhỏ nhưng đã có một tác dụng lớn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Có được kỳ tích đó chính là ta đã biết sử dụng tài tình nghệ thuật pháo binh trong chiến dịch. Lực lượng pháo binh tham gia […]

Mảnh dù hoa

QK2 – Cứ mỗi lần lên thăm phần trưng bày Lực lượng vũ trang Quân khu 2 làm nhiệm vụ quốc tế tại Bảo tàng Quân khu 2, chúng tôi lại tần ngần trước một hiện vật thật giản dị có số đăng ký 1176/L-147. Đó là mảnh dù hoa của đồng chí Trung tướng […]

Lập thế trận chốt chặn truy kích tiêu diệt địch

QK2 – Với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó, tạo thế trận và thời cơ mới, tháng 11-1953, Bộ Tổng tư lệnh quyết định sử dụng Đại đoàn bộ binh 316 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương […]

Nghi binh trong Chiến dịch Tây Bắc

QK2 – Ngày 10 tháng 8 năm 1952, Ban chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc đã họp quyết định một số công việc cần được gấp rút triển khai, trong đó có việc xây dựng kế hoạch nghi binh, bảo vệ, bảo mật phòng gian. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, trước khi […]

Chiến thắng của Tự vệ Thành Tuyên Quang

QK2 – Để đối phó với tình hình thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc, Thu Đông năm 1947, Ủy ban Kháng chiến (UBKC) tỉnh Tuyên Quang ban bố lệnh toàn dân kháng chiến, triệt để tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống, nhân dân tản cư, sơ tán vào núi Là, núi […]

“Đánh điểm, diệt viện” trong Chiến dịch Biên giới

QK2 – Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới Việt – Trung, mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, ngày 7-7-1950, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội ta mở Chiến dịch Biên Giới […]