Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 03:19:22
Hoàn tất
Đóng

LLVT QUÂN KHU XỨNG DANH BỘ ĐỘ CỤ HỒ

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

20/04/2022

Kỳ 2: Sức mạnh của nghị quyết mới QK2 – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc tốt hay xấu đều do cán bộ”. Cái “gốc” ở đây chính là cái nằm sâu bên trong mỗi con người. Đối với mỗi cán bộ, đảng […]

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

QK2 – Giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn có mối quan hệ thống nhất biện chứng với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, bảo đảm quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là nhân tố […]

Tự mãn – “căn bệnh” cần chữa trị kịp thời

QK2 – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, tuyệt đối tránh kiêu ngạo, tự mãn. Người từng viết: “Không kiêu ngạo. Kẻ kiêu ngạo thì xa lánh nhân tâm quần chúng và tạo cho mình kẻ thù. Người cách mạng mẫu mực phải khiêm […]

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được luyện rèn từ những điều bình dị

QK2 – Tôi được tiếp xúc với bản thảo một bài thơ rất đỗi bình dị mang tên “Má cứ ôm con! Đừng ngại” của tác giả Bành Phương Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho tòa soạn Báo Quân khu 2. Bài thơ được biên tập và đăng tải ngắn gọn, xin […]

Xây dựng hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới

Văn học, nghệ thuật (VHNT) là tấm gương phản chiếu cuộc sống. VHNT cách mạng Việt Nam có thể coi là cuốn đại nhật ký bằng nghệ thuật về nhân dân anh hùng, về Quân đội nhân dân anh hùng. Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ bình dị mà […]

Đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

QK2 – Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" (Nghị quyết 847) có một nội dung quan trọng được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc biệt quan tâm, đó chính […]

Một biểu tượng tiêu biểu và đáng tự hào

Bài hát “nằm lòng” của những người lính có từ hơn 70 năm nay là bài hát “Vì nhân dân quên mình” (của nhạc sĩ Doãn Quang Khải). Bài hát của thời tân binh, bài hát khởi đầu của đời binh nghiệp chỉ có dân và Bác. Dân và Bác là máu thịt, là bản […]

Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

QK2 – Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tập trung thực hiện tốt các biện […]

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Lai Châu

QK2 – Là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh (QP-AN), bên cạnh những thuận lợi, Lai Châu còn gặp nhiều khó khăn về địa hình chia cắt, thiên tai diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch thường xuyên đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”; tình hình an ninh […]

LLVT tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác dân vận

QK2 – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Người khẳng định “không có dân thì không có bộ đội”. Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận trong Quân đội […]