Thứ ba Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019, 01:52:14

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chủ trương sàng lọc đảng viên của Đảng

Ngày đăng: 01/04/2019

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 28 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ thị nêu rõ, từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.
Chỉ thị cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng. Việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra nhiều nơi, còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.
Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng.
Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số đảng viên có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng viên Đặng Văn Phú (ngoài cùng, bên trái), Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ luôn kiên định, trách nhiệm công tác, được cán bộ, LLVT và nhân dân yêu quý. Ảnh: ĐỨC ĐÀO

Những khuyết điểm yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nguyên nhân cơ bản là không ít cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên còn hình thức, thậm chí buông lỏng.
Ngay sau khi Chỉ thị 28 được ban hành, lập tức một số thế lực thù địch phản động, thông qua mạng xã hội đã có những thông tin xuyên tạc nội dung, bản chất của chỉ thị. Luận điệu xuyên tạc của họ là, trong nền kinh tế thị trường, đại đa số đảng viên chạy theo con đường làm giàu bất chính; mâu thuẫn đấu đá nhau vì ăn chia không đồng đều. Công tác kết nạp đảng viên hiện nay có nhiều bất cập, vào đảng với nhiều người là miếng mồi béo bở chứ không còn là lý tưởng cộng sản; chỉ thị sàng lọc đảng viên chỉ như phương pháp chữa trị ngoài da, là màn cuối cùng củng cố thế lực, củng cố phe nhóm; đây chính là cuộc “thanh trừng nội bộ”, loại hết đàn em không cùng phe cánh ra khỏi đảng….
Cùng thời điểm này, một số cán bộ, đảng viên có chức vụ quan trọng trong đảng, ở các bộ, ngành, địa phương bị kỷ luật hoặc khai trừ ra khỏi đảng, họ tạo cớ, quy kết đấy chính là hiện thực hóa chỉ thị để thanh trừng phe cánh.
Trên thực tế, một số cán bộ, đảng viên có chức vụ cao bị kỷ luật đã được thông tin gần đây là những cán bộ ở mức độ này hay mức độ khác, trên từng vị trí công việc, chức trách được giao đã không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật của tổ chức, trục lợi cá nhân, làm thiệt hại về kinh tế. Những khuyết điểm đó gây hậu quả xấu, để lại dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác. Việc thi hành kỷ luật những cán bộ này thể hiện sự nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; kỷ luật đảng và pháp luật không có vùng cấm, quyết tâm loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và cũng đúng với chủ trương, quan điểm kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng và loại bỏ những thành viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.  
Thực tế, ở đâu mà tổ chức Đảng không chặt chẽ, thiếu kỷ luật nghiêm minh thì việc loại bỏ đảng viên yếu kém về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, không còn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tiên phong của người đảng viên là cần thiết để làm trong sạch đội ngũ, đảm bảo cho Đảng là một khối thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là đội ngũ của những người tiên phong. Khi có những đảng viên hư hỏng, “sâu mọt” thì cần loại bỏ để làm trong sạch Đảng, cũng chính là củng cố sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Bản chất của kỷ luật đảng không phải vì ghét bỏ cán bộ, đảng viên mà để cán bộ, đảng viên đó có thể phấn đấu trưởng thành trở lại. Bên cạnh đó, Chỉ thị 28 không phải văn bản đầu tiên về công tác xây dựng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Kể từ khi ra đời Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây cũng là một quy luật, một giải pháp khách quan tất yếu cho công tác tổ chức xây dựng bất cứ tổ chức chính trị xã hội nào. Tăng cường công tác kỷ luật Đảng giúp loại bỏ những đảng viên yếu kém, hợp với quy luật phát triển của Đảng.
Việc một số phần tử cho rằng, Đảng ta ra Chỉ thị 28, tức là đặt ra phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi hàng ngũ là cuộc thanh trừng trong nội bộ là hoàn toàn không có cơ sở khách quan, là nói quấy, nói bừa nhằm chống phá Đảng ta, mục đích cuối cùng là chúng công kích đòi xóa bỏ quyền duy nhất lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Mỗi chúng ta cần cảnh giác, sàng lọc những thông tin ấy để bảo vệ Đảng ta, củng cố niềm tin vào chủ trương, quan điểm và bản chất cách mạng của Đảng. Đấy là một sự xuyên tạc lố bịch nhằm dẫn dắt dư luận, đánh lạc hướng dư luận gây hoài nghi, bức xúc trong nhân dân, là chiêu bài cố tình chống phá Đảng của các thế lực thù địch, phản động. 
VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *