Thứ hai Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021, 04:57:42

Cần lắm một “Chỉ thị”

Ngày đăng: 09/09/2021

QK2 – Đó là khẳng định của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở Đảng bộ Sư đoàn 355 khi nói về Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tại buổi kiểm tra và đối thoại trực tiếp về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở và công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật năm 2021 tại Đảng bộ Sư đoàn 355 ngày 9/9, do đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các cơ quan chức năng Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra.

Quán triệt nội dung kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nêu rõ mục đích, yêu cầu và quan điểm kiểm tra, qua đây nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm ở Sư đoàn. Trong đó tập trung vào 3 nội dung chính đó là: Nhận thức và kết quả lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chỉ trì các cấp trong LLVT Quan khu; kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo giáo dục pháp luật; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giúp Sư đoàn 355 giữ vững kết quả, thành tích đạt được.

Thông qua báo cáo do Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn trình bày tóm tắt và đối thoại trực tiếp giữa đoàn kiểm tra với đội ngũ cán bộ đơn vị cho thấy, ngay sau khi có Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn đã có chủ trương lãnh đạo bằng nhiều giải pháp cụ thể, gắn với tình hình thực tiễn ở đơn vị. Trong đó đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản; ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề thực hiện; coi đây là “Cẩm nang” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực tế qua thời gian thực hiện Chỉ thị 53 nhận thức, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp được nâng lên. Việc lấy phiếu tín nhiệm theo Chỉ thị 53 là sự cần thiết và cần duy trì thường xuyên theo từng cấp; đặc biệt, kết quả nhiều năm qua Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua có nhiều yếu tố tạo nên, song yếu tố cốt lỗi là từ sự chuyển biến tiến bộ vững chắc của đội ngũ cán bộ từ việc thực hiện tốt Chỉ thị số 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, bởi thế chúng tôi cho rằng cần lắm một “Chỉ thị” như Chỉ thị 53, đó là tâm tư, nguyện vọng của tất cả cán bộ được đối thoại trực tiếp.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ theo Chỉ thị 53.

Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, Sư đoàn thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của Quân khu và địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng các giải pháp khoanh vùng, quản lý diễn biến, tư tưởng của bộ đội… Qua 1 năm Sư đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức làm được 8 Clip tuyên truyền về truyền thống của Sư đoàn, về công tác dân vận, nhân rộng và lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Cùng với đó, 11 tủ sách pháp luật được hoàn thiện và nâng cấp; có nhiều giải pháp cô đọng hệ thống tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn tham gia kiểm tra nhận thức chính trị.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở. Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát sơ sở; coi trọng đối thoại dân chủ. Mối quan hệ giữa người chỉ huy với Chính ủy, Chính trị viên và các tổ chức quần chúng được thực hiện đúng quy chế; không có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng. Hằng năm, Sư đoàn đã có sự quan tâm, đầu tư thích đáng từng bước mua sắm, nâng cấp cơ sở, vật chất, thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác và hệ thống sân, bãi TDTT, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Nhiều cán bộ, nhân viên muốn được gắn bó, công tác tại Sư đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị trong nhiều năm qua; mong muốn Sư đoàn giữ vững và phát huy tốt kêt quả, kinh nghiệm đạt được, cần làm tốt hơn, sâu hơn, tạo sức lan tỏa rộng hơn nữa về những chủ trương, giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện; những việc làm tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến. Yêu cầu, đội ngũ cán bộ của đơn vị tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nhận thức đúng đắn hơn nữa về các giải pháp trong Chỉ thị 53, phải luôn đặt mình trong sự giám sát của tập thể, phải luôn cầu thị sự tiến bộ, để Chỉ thị 53 được triển khai đúng nghĩa để phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể, khơi dậy niềm tin của cán bộ, chiến sĩ; để việc tự phê bình và phê bình trở thành việc làm bình thường, hằng ngày một cách thật dân chủ, cởi mở, chân thành, không cần thông qua lá phiếu nhưng vẫn tham gia đóng góp cho đồng chí, đồng đội, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có năng lực, phẩm chất, uy tín cao. Phó Chính ủy Quân khu đã gợi mở những chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực trong từng nội dung, giải pháp, nhóm giải pháp để Sư đoàn vận dụng sáng tạo trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn và lãnh đạo Sư đoàn tham quan tư liệu về những kỷ niệm chiến trường tại Phòng Truyền thống.

Qua thực tế lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đối với các chức danh cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan Sư đoàn; các chức danh cán bộ, quân lực, tài chính cho thấy tỉ lệ có phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao chiếm phần đa. Khảo sát nắm tình hình đơn vị thông qua 30 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và kiểm tra nhận thức chính trị và nhận thức pháp luật đối với 20 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kết quả đều đạt khá. Qua đây, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những hạn chế trên từng mặt công tác và đề xuất những giải pháp khắc phục, giúp Sư đoàn lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

VĂN THI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *