Thứ hai Ngày 13 Tháng 07 Năm 2020, 06:14:02

Các đơn vị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 11/05/2020

QK2 –  Ngày 11/5, Đảng bộ Lữ đoàn 406 tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật và các phòng ban cơ quan Quân khu.

Đại biểu tham quan mô hình trưng bày tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành 17/18 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đại hội đề ra. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; huấn luyện, diễn tập các năm đạt giỏi, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực; đơn vị vững mạnh về chính trị; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Lữ đoàn 3 lần được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi (các năm 2015, 2018, 2019), Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 cùng nhiều tổ chức, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Đại hội bầu BCH đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các ý kiến tham luận tại đại hội đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và xác định các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đảng bộ Lữ đoàn ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Lữ đoàn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội bầu BCH Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

* Ngày 11/5, Đảng bộ Lữ đoàn 604 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu tham quan mô hình trưng bày tại đại hội.

Kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã tập trung đánh giá, nhận định: Ban chấp hành Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ, công tác bảo đảm thông tin liên lạc được nâng lên rõ rệt. Trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được tăng cường; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy; dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; công tác xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Tuy nhiên, Đảng ủy Lữ đoàn cũng nhận thấy công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng của bộ đội có thời điểm chưa kịp thời; triển khai thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật” và xây dựng “Đơn vị điểm VMTD mẫu mực tiêu biểu” chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Các đại biểu đã phân tích, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm làm rõ nguyên nhân mạnh, yếu và đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội thống nhất đề ra 16 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 cùng nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nghiêm phân cấp, phân quyền trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Lữ đoàn 604 trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, tập thể Đảng bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, đoàn kết thống nhất, sâu sát cơ sở quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chỉ huy làm gương cho chiến sĩ, cơ quan làm gương cho đơn vị; tập trung khắc phục những khuyết điểm tồn tại hạn chế; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

* Ngày 11/5, Đảng bộ Viện kiểm sát Quân khu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện kiểm sát đã lãnh đạo toàn ngành chủ động khắc phục khó khăn thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chất lượng các mặt công tác được nâng cao, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và các mặt công tác khác có những tiến bộ rõ rệt, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, không để sót, lọt tội phạm hay làm oan sai người vô tội, được Bộ Tư lệnh Quân khu và Viện kiểm sát quân sự Trung ương đánh giá cao. Đảng bộ Viện kiểm sát quân sự Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan đạt vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định: Tiếp tục quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhất là chủ trương đẩy mạnh cải cách tư pháp; chỉ thị, chương trình công tác hàng năm của Ngành kiểm sát; đồng thời đề ra chỉ tiêu chủ yếu trong các mặt công tác. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ một cách toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ luôn có phẩm chất tốt, thực sự “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XII ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XII.

Tin, ảnh: THU THỦY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *