Thứ ba Ngày 20 Tháng 08 Năm 2019, 06:11:14

Bộ Tham mưu – Trung tâm chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT Quân khu

Ngày đăng: 04/02/2019

QK2 – Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2018, Bộ Tham mưu đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đạt hiệu quả cao, xứng đáng là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, trung tâm chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT Quân khu.

Theo đó, Bộ Tham mưu Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung phương án, quyết tâm tác chiến, quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo đánh giá tình hình biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm; xử lý có hiệu quả các tình huống ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và trên địa bàn Quân khu. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của chỉ huy – cơ quan Quân khu và các đơn vị, được Bộ kiểm tra đánh giá đạt kết quả tốt. Kịp thời tham mưu huy động lực lượng, phương tiện phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định đời sống nhân dân.
Xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, Bộ Tham mưu Quân khu tiếp tục tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 121-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới”; các chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu và Mệnh lệnh HLCĐ của Tư lệnh Quân khu năm 2018. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, củng cố thao trường, bãi tập; quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các đối tượng, với trên 83,4% khá, giỏi (tăng 0,2% so với năm 2017).

Lữ đoàn Phòng không 297 thực hành chiến đấu bảo vệ mục tiêu.

Cùng với đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác diễn tập cũng được tham mưu, chỉ đạo đổi mới theo hướng thiết thực, sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ với nhiều khâu đột phá, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Nổi bật là hoàn thành tốt diễn tập KVPT tỉnh Sơn La, Lai Châu; diễn tập KVPT 20 huyện (thành phố, thị xã), diễn tập chiến đấu phòng thủ 300 xã (phường, thị trấn), 13 cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, PCCR-BVR… Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối với diễn tập không ngừng được nâng lên; nội dung, hình thức diễn tập có nhiều đổi mới; năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành trong diễn tập của người chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp được nâng lên; hành động chiến đấu của bộ đội tương đối linh hoạt, sát thực tế chiến đấu. Hệ thống đầu bài, văn kiện diễn tập được nghiên cứu, xây dựng chặt chẽ, khoa học, đúng quy định… 

Lữ đoàn Công binh 543 luyện tập đảm bảo vượt sông sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu còn tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giáo dục QP-AN, DQTV. Tổ chức huấn luyện điểm cán bộ khung B đơn vị dự bị động viên tại tỉnh Tuyên Quang đạt kết quả tốt. Rà soát, củng cố và huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương đạt kết quả tốt. Tổ chức 404 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ; kiện toàn 351 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, rà soát 596 xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và tổ chức tổng kết Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả tốt… Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng đó, năm 2018, Bộ Tham mưu Quân khu đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 17 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…
Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá trên mọi lĩnh vực. Thực tế đó đòi hỏi cần nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, diễn tập, tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho LLVT Quân khu. Để làm được điều đó, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần triển khai toàn diện một số giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ. Cụ thể, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phải coi đây nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Các cơ quan, đơn vị cần nêu cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, diễn tập; nâng cao chất lượng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, diễn tập; tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ, thực chất kết quả huấn luyện, diễn tập; kịp thời rút kinh nghiệm; khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích trong huấn luyện, diễn tập… Bộ Tham mưu Quân khu cần chủ động bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện theo tư duy mới về quốc phòng, quân sự của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt khâu đột phá “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”; kịp thời xây dựng mới, bổ sung, kiện toàn các văn kiện tác chiến; nâng cao chất lượng luyện tập các phương án, kế hoạch SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; tập trung đổi mới toàn diện và thống nhất về chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; nội dung phải bảo đảm khoa học, hợp lý và cân đối giữa lý thuyết và thực hành, giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu, khiến cho bộ đội nắm vững lý thuyết, thực hành chuẩn xác, thích ứng nhanh, linh hoạt trong các điều kiện nhiệm vụ khác nhau. Quá trình huấn luyện phải đảm bảo sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, sát nhiệm vụ, phương án, tình huống, địa bàn hoạt động; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại và chống khủng bố; ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị mới vào huấn luyện, diễn tập nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử rộng khắp như hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị diễn tập chiến thuật có một phần thực binh, bắn đạn thật và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Phối hợp, hiệp đồng với địa phương tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, kết hợp xử lý các tình huống địch tiến công hỏa lực, đổ bộ đường không, bạo loạn lật đổ; xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm cho lực lượng này luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức tốt hội thi, hội thao các cấp, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 
Ba là, huy động nguồn lực, làm tốt công tác đảm bảo cho huấn luyện, diễn tập. Đây là nội dung quan trọng, trực tiếp tác động tới chất lượng huấn luyện, diễn tập. Cụ thể, cần chú trọng kết hợp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực, huy động các nguồn kinh phí khác để bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trường bắn; nghiên cứu, biên soạn bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tài liệu huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về mô hình, học cụ, trang thiết bị mô phỏng hiện đại phục vụ huấn luyện diễn tập; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập; lấy bảo đảm cho công tác huấn luyện chiến đấu là trung tâm, bảo đảm cho các hoạt động khác phải bám sát vào mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Giảm tới mức thấp nhất các vụ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập mà nguyên nhân do yếu tố chủ quan gây ra. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. 
Đại tá ĐOÀN QUỐC VIỆT
Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *