Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 03:57:07

Bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lực lượng dự bị động viên

Ngày đăng: 19/07/2022

QK2 – Theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP (NĐ37/2022) ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022, vi phạm quy định về đăng ký sĩ quan dự bị (SQDB) bị xử phạt VPHC từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi gồm: Không đăng ký SQDB lần đầu; không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về bản thân và gia đình; không thực hiện đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định; không đăng ký vắng mặt tại nơi cư trú hoặc nơi công tác.

Tập trung huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 355.

Vi phạm về đào tạo SQDB bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi (ĐVHV) không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong giấy triệu tập kiểm tra sức khỏe SQDB hoặc người được tuyển chọn đi đào tạo SQDB mà không có lý do chính đáng. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ SQDB hoặc đi đào tạo SQDB; đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe là SQDB hoặc người được tuyển chọn đi đào tạo SQDB sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Vi phạm về không tiếp nhận lại SQDB đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc phải  tiếp nhận lại SQDB đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

Vi phạm về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng ĐVHV không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà không có lý do chính đáng; phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng ĐVHV không bố trí thời gian cho quân nhân dự bị (QNDB) tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp nhận, bố trí lại công việc cho QNDB khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm vụ trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác.

Vi phạm về huy động phương tiện kỹ thuật sẽ bị xử phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng ĐVHV không chấp hành quyết định hoặc lệnh huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị đã được xếp trong đơn vị DBĐV để huấn luyện, diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV trong thời bình…

Ngoài việc bị xử phạt VPHC theo từng HVVP, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải thực hiện nghiêm các quy định và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ĐVHV vi phạm.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.