Thứ bảy Ngày 23 Tháng 09 Năm 2023, 12:04:42

Bộ CHQS tỉnh Hà Giang: Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày đăng: 27/02/2021

QK2 – Hà Giang là tỉnh biên giới vùng cao, cực Bắc của Tổ Quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Giang là nơi chiến trường diễn ra các trận đánh ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hài cốt các Anh hùng liệt sỹ vẫn còn chưa được tìm thấy và quy tập.

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Công tác truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Giang (nay là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát, điều tra liệt sỹ chưa có thông tin và khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ; hướng dẫn Ban CHQS các huyện, thành phố hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tổ chức cấp phát đến người dân trên 160.000 phiếu cung cấp thông tin, trên 200 nghìn tờ rơi, đồng thời hướng dẫn trình tự trong tiếp nhận và quản lý phiếu cung cấp thông tin xử lý hàng trăm thông tin liệt sỹ có giá trị; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp làm cho mọi người nắm hiểu rõ được chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh vận động nhân dân, cựu chiến binh cung cấp thông tin về phần mộ liệt sỹ. Từ các nguồn tin do nhân dân, cựu chiến binh cung cấp tổ chức xác minh, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, cất bốc. Hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở 8 nghĩa trang với số lượng là 2.694 liệt sỹ, trong đó 2.076 liệt sỹ đã xác định  được danh tính, 599 liệt sỹ chưa xác định được danh tính…

Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã tổ chức tốt việc khảo sát, xác minh mộ liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua khảo sát, xác minh đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sỹ. Đặc biệt, năm 2020, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành dự án rà phá bom, mìn, vật cản nổ với tổng số 1.720ha trên tuyến biên giới ở các xã Thanh Thuỷ, Thanh Đức, Xín Chải của huyện Vị Xuyên, tọ điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Với phương châm “Rà phá tới đâu, tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt tới đó”, năm 2020 và đầu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 43 hài cốt liệt sỹ.

Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã đạt được kết quả tích cực; tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sỹ ngày càng ít; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế – xã hội, tác động của thời tiết, khí hậu… tạo ra những khó khăn không nhỏ. Điều đó, đặt ra và đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong tình hình hiện nay.

Chính vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã và đang tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Thường xuyên tham mưu kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo 515; phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Phối hợp với Sở Lao động TB&XH tỉnh thiết lập số điện thoại đường dây nóng, thường xuyên tiếp nhận các thông tin, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ do các tập thể, cá nhân cung cấp.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, các ngành sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Phối hợp tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội; hồ sơ, danh sách, cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ để kết nối thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương, nhất là Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, bảo đảm cụ thể, có tính khả thi cao. Đồng thời, làm tốt việc lấy mẫu sinh phẩm, di chuyển, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối… Qua đó đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sỹ và đồng bào, chiến sĩ, góp phần vào sự ổn định chính trị – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá LẠI TIẾN GIANG, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.