Thứ tư,12/12/2018 | 05:20:22 GMT+7

Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày đăng: 20/04/2016

Sau 2 ngày tổ chức với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, chiều 20-4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã bế mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện đúng chương trình đã đề ra, trong hai ngày 19 và 20-4, các cán bộ tham dự Hội nghị đã được giới thiệu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, do đồng chí Đinh Thế Huynh giới thiệu; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu. Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành viết thu hoạch; đồng chí Đinh Thế Huynh giải đáp các vấn đề được các đại biểu tham dự hội nghị kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp tục khẳng định, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, ý kiến của nhiều đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, các báo cáo được trình bày tại Hội nghị đã đáp ứng tốt yêu cầu truyền đạt những quan điểm lớn, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nhiều nội dung, luận điểm trong Văn kiện Đại hội đã được luận giải sâu sắc.

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận Hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh thành tích; khuyến khích phương pháp truyền đạt bằng cách nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các Văn kiện và Nghị quyết của Đại hội; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người nghe truyền đạt.

Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng đề nghị, sau Hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, phương thức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Một trong những nội dung được đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý là các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng cần bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

go top