Thứ năm,13/12/2018 | 20:45:21 GMT+7

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Ngày đăng: 12/03/2018

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố Sách trắng về quyền con người với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” bằng cả ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Cuốn sách gồm 4 chương với những thông tin mới nhất về quan điểm, chính sách, luật pháp và thành tựu của nước ta về vấn đề nhân quyền. Việc công bố Sách trắng về nhân quyền của Việt Nam đã khẳng định sự nỗ lực của Nhà nước trong việc bảo đảm và thực hiện quyền con người đồng thời giúp dư luận thế giới hiểu rõ ràng hơn, đúng đắn hơn về truyền thống bảo vệ, phát triển quyền con người ở Việt Nam, về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo bằng các thông tin sai lệch, kích động.

Sách trắng về quyền con người.

Ấy thế mà, vừa ra đời Sách trắng, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lại đưa ra nhiều thông tin sai lệch, đầy tính “kích động”, cố tình phủ nhận những thành tựu trong việc bảo vệ và phát triển nhân quyền ở nước ta trên mạng xã hội và các trang báo nước ngoài. Chúng cho rằng Sách trắng “đầy rẫy những ngôn từ giáo điều, cứng nhắc, chỉ là nói suông” chứ không tin rằng Việt Nam sẽ cải thiện được tình hình nhân quyền. Chúng còn cho rằng trong Sách trắng Việt Nam chỉ tập trung nêu các thành tựu đạt được, mà chưa phản ánh nhiều về các hạn chế, khiếm khuyết trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nói chúng ta “không dám nhận” những việc làm “không bảo đảm quyền con người”, chỉ nhắc đến một vài điểm nhỏ “cho có” để “đánh lừa dư luận” trong nước và thế giới. Họ lớn tiếng bảo vệ các nhân vật mà họ cho rằng là các nhà “dân chủ nhân quyền” như Phạm Đoan Trang, Lê Đình Lượng, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Thị Minh Hằng… và mạnh miệng khẳng định rằng, trên thực tế, ở Việt Nam “các quyền dân sự cơ bản bị kiểm soát, giới hạn”; “quy định một đằng thực thi một nẻo” và pháp luật Việt Nam không tương thích so với tiêu chuẩn pháp luật quốc tế về nhân quyền. Chúng cố tình tung ra những thông tin sai lệch, thêu dệt nên bức tranh màu xám về câu chuyện nhân quyền ở nước ta, hòng bôi nhọ chế độ, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với Đảng với chế độ, kích động gây mâu thuẫn, nghi ngờ chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân để dẫn đến “tự diễn biến” tạo ra điểm nóng, khủng hoảng chính trị, tiến tới kịch bản bạo loạn và lật đổ chế độ.

Nhưng mục đích của chúng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Với đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, nhân dân ta đã từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là biểu hiện cao nhất, cụ thể nhất niềm tin và những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người, nổi bật về các lĩnh vực quyền dân sự và chính trị; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Mọi người dân Việt Nam luôn được đảm bảo ngày càng toàn diện và đầy đủ các quyền cơ bản của con người. Điều này được thể hiện rõ nét nhất là trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Nhà nước ta đã loại bỏ những văn bản lỗi thời, tiến hành sửa đổi và ban hành những bộ luật mới như Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Khiếu nại, tố cáo… Đến nay Nhà nước ta đã ký kết và phê chuẩn hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Việt Nam còn thành công trong xóa đói giảm nghèo, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ và điều này đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Tiêu biểu là Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc kiểm chứng, đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí thông qua Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện nhân quyền ở Việt Nam. Có thể nói, những thành tựu trên thể hiện bản chất ưu việt, tiến bộ của chế độ ta cũng như truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc. Chỉ có những kẻ “cố tình không muốn hiểu” mới xuyên tạc, lừa bịp, che mắt nhân dân trong nước và dư luận thế giới bằng những thông tin mơ hồ, sai trái. Tại sao chúng ta lại không được lên án, xử lý những kẻ núp bóng “bảo vệ nhân quyền”, tự xưng là nhà dân chủ, nhân quyền đấu tranh vì nhân dân, nhân loại nhưng thực chất chỉ là những kẻ ăn tiền, nói láo, những kẻ bị lợi ích giật dây chứ chẳng hề vô tư, trong sáng.

Mà đâu phải Sách trắng chỉ nói thành tựu, chúng ta cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế lớn của chúng ta trong vấn đề nhân quyền. Chúng ta luôn nhận thức rằng, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để không ngừng nâng cao các quyền của người dân. Cụ thể, Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của người dân trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế của Việt Nam; Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình an sinh xã hội; Cải thiện chất lượng giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục về quyền con người nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan thực thi pháp luật trong vấn đề này; Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng đến một xã hội được chăm sóc sức khỏe đầy đủ cả về thể chất và tinh thần;  Tăng cường hợp tác về quyền con người với tất cả các quốc gia, các cơ chế và tổ chức chuyên môn của khu vực và toàn cầu. Đây là 7 hướng ưu tiên được công khai trong Sách Trắng năm nay và là cam kết của Việt Nam với quốc tế trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của nhân dân.

QUANG MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *