Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 12:29:33

Bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng trước thềm Đại hội

Ngày đăng: 09/10/2019

QK2 – Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bàn bạc, quyết định những chủ trương lớn, liên quan đến phương hướng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của một giai đoạn lịch sử. Thời điểm chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặt ra một trong những nguyên tắc bất di bất dịch trong mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng là: Kiên định mục tiêu, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là nội dung công kích quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng ta.

Bài 1: Nhận diện “mưu ma chước quỷ”

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tựa đề: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo các cấp quán triệt một số quan điểm định hướng, trong đó điều đầu tiên phải: “Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng”.

Tích cực nghiên cứu, nâng cao nhận thức, nhận rõ thông tin xấu của thế lực thù địch, phản động trên các ấn phẩm văn hóa thông tin.

Ngay sau khi đăng, bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Tuy nhiên một số cá nhân vốn là những kẻ “bất đồng chính kiến” đã có những bài viết, ý kiến trái chiều. Thông qua một số cơ quan báo chí nước ngoài và một vài trang mạng xã hội, họ tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật trên tất cả các lĩnh vực xã hội để chống phá Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta.

Họ đặt ra câu hỏi: Vì sao đến giờ này Việt Nam vẫn “kiên định mục tiêu, lý tưởng CNXH?”. Để trả lời câu hỏi ấy, họ tìm cách xuyên tạc về mục đích, mục tiêu, con đường, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Họ quy chụp nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” chúng ta đang xây dựng thực tế là con đường “kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”. Họ còn quy kết rằng, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH chỉ là để Đảng ta giữ “thể diện và uy tín của tập đoàn muốn tiếp tục nắm giữ độc quyền thống trị trong một chế độ độc tài toàn trị”; hay kiên định mục tiêu xây dựng CNXH chỉ còn là chiếc áo khoác cho quyền lực của một chế độ…

Tiếp tục bình luận về nguyên tắc kiên định mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam, họ cho rằng, “chủ nghĩa xã hội đã ở vào giờ thứ 25 trên phạm vi toàn cầu, việc thực hiện xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã hoàn toàn thất bại sau 10 năm thực hiện triệt để (1975-1985) dù cố gắng “Đổi mới” 10 năm sau đó (1985-1995) theo gương “Cải tổ” của Liên Xô vẫn không cứu vãn được; phải “mở cửa” cho các nước tư bản tràn vào để được cứu nguy, tránh sự sụp đổ như Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu”.

Họ cũng tung ra những luận điệu xằng bậy, cho rằng, Đảng ta đã ngụy biện là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng thực chất là nền “kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”.

Có thể nói, trước thềm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động ngoài nước cấu kết và tận dụng những kẻ thoái hóa, biến chất, phần tử cực đoan trong nước tìm mọi cách để chống phá Đảng ta. Lợi dụng từ chính những vấn đề nổi cộm, hạn chế, khuyết điểm trong Đảng, trong xã hội hoặc những diễn biến tình hình trong nước, khu vực để chống phá Đảng. Từ sự kiện tranh chấp chủ quyền biển Đông, họ xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, kích động nhân dân phát huy lòng yêu nước để tụ tập biểu tình chống chính quyền, phản đối Trung Quốc. Việc đền bù giải phóng đất đai còn khúc mắc thì quy chụp do Đảng, chính quyền yếu kém, độc đoán, hà hiếp dân chúng. Nhân các sự kiện kỷ niệm truyền thống của Đảng, của đất nước thì khơi gợi lại những thất bại của chính thể Việt Nam Cộng hòa để kích động phong trào “quốc hận” từ những phần tử chống đối cách mạng ngoài nước. Giao thông bị ách tắc cũng quy về nói xấu Đảng. Đơn giản là việc học sinh thực hiện vai trò “cờ đỏ”, thực chất là phát huy tinh thần tự quản trong trường học, họ cũng quy chụp Đảng dạy trẻ làm điều xấu từ tấm bé…

Một số chiêu bài đã cũ, được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng đó chính là “mưu ma chước quỷ” của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng ta. Lâu nay họ đã cố tình “chính trị hóa” tất cả các sự kiện, các vấn đề nhằm mục đích “đấu tranh” cho cái mà họ gọi là “nền dân chủ, nhân quyền thực sự của Việt Nam”, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo phương châm “trăm dâu đổ đầu tằm”, tất cả những vấn đề gì mà chúng cho là yếu kém, hạn chế trong xã hội ta đều quy kết về sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng yếu kém, độc đoán để có cớ đòi Đảng phải thay đổi tư duy chính trị, từ bỏ nguyên tắc lãnh đạo.

Những luận điệu và hoạt động của chúng dễ tác động, ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, gây hoài nghi dư luận, chia rẽ Đảng với dân, làm cho người dân, nhất là giới trẻ nhận thức sai lệch về lịch sử và bản chất chế độ, thiếu niềm tin vào Đảng và chính quyền, từ đó phai nhạt lý tưởng XHCN của Đảng trong toàn xã hội.

Những “mưu ma chước quỷ” ấy rất cần toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận diện sự thật để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, tạo sự “miễn dịch” trong đời sống xã hội.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *