Thứ hai Ngày 16 Tháng 12 Năm 2019, 10:33:53

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944/22-12-2019) VÀ 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989/22-12-2019)

Ngày đăng: 28/05/2019