Thứ ba,19/06/2018 | 02:56:02 GMT+7

6 nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017

Ngày đăng: 11/02/2017

QK2 – Theo Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2017 của Tư lệnh Quân khu thì nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm được xây dựng toàn diện, khoa học phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của LLVT Quân khu và bám sát Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2017 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được xác định như sau:

Hành quân ra thao trường.

Hành quân ra thao trường.

Giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.
Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật, chấp hành điều lệnh, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.
Tổ chức huấn luyện theo chương trình cơ bản; chỉ đạo huấn luyện theo nhiệm vụ; huấn luyện một số bài bắn mới, khí tài, công nghệ mới; huấn luyện trong điều kiện ăn ở dã ngoại dài ngày kết hợp làm công tác dân vận.
Chỉ đạo, tổ chức diễn tập CH-TM, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng; giữa bộ đội chủ lực và LLVT trong khu vực phòng thủ; diễn tập đối kháng, sát với nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực.
Tổ chức huấn luyện phương án cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
Chỉ đạo, tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra cấp cơ sở, cấp Quân khu chặt chẽ; tuyển chọn đội tuyển, tổ chức huấn luyện và tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra do Bộ tổ chức đạt kết quả cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Tin, ảnh: VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *