Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 03:13:10

19 trường tuyển sinh đào tạo Quân đội năm 2022

Ngày đăng: 22/07/2022

QK2 – Ngày 16/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 51/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Trong đó, Điều 38 quy định 19 trường tuyển sinh đào tạo:

1. Trường Sĩ quan Không quân.

2. Trường Sĩ quan Phòng hóa.

3. Trường Sĩ quan Đặc công.

4. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pích).

5. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng.

7. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1.

8. Trường Cao đẳng Hậu cần 1.

9. Trường Cao đẳng Hậu cần 2.

10. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

11. Trường Cao đẳng Trinh sát.

12. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin.

13. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không – Không quân.

14. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã.

15. Trường Cao đẳng Biên phòng.

16. Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

17. Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh.

18. Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp.

19. Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.”

LƯƠNG HỮU THẬT

(Tòa án Quân sự Quân khu 2)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.